Fontos tudnivalók az energetikai tanúsítványról - Kecskeméten

TANÚSÍTVÁNY KECSKEMÉT

MENÜ

Kecskeméten

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

KÉSZÍTÉS KECSKEMÉTEN

MENÜ

KÉSZÍTÉS KECSKEMÉTEN

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

MENÜ

energetikai felmérés

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

KÉSZÍTÉS KECSKEMÉTEN

MENÜ

TANÚSÍTVÁNY KECSKEMÉT

MENÜ

TANÚSÍTVÁNY KECSKEMÉT

MENÜ

TANÚSÍTVÁNY KECSKEMÉT

MENÜ

Tartalomhoz ugrás
A törvény és a besorolás
2016. január 1-től nagymértékű változtatások léptek érvénybe az energetikai tanúsítás rendszerében. Magyarország az Európai Uniós tagságából adódóan  2016. január 1-től hatályba lépteti a közel nulla energia igényű épületekre (a továbbiakban: KNE) vonatkozó követelményeket, ami a gyakorlatban azzal jár, hogy jelentős mértékben szigorodnak a követelményértékek. A besorolások jelölése is változott, az eddig  használt nagy nyomtatott betűket most már duplázva írjuk, ezzel különböztetjük meg az új tanúsítványt a régiektől (A helyett AA, B helyett BB, C helyett CC, stb.).

A már meglévő tanúsítványok 2016. január 1-től nem használhatók fel változatlanul további tranzakciókhoz. A korábban készült tanúsítványok alapján a tanúsítvány nyilvántartó rendszer egy pótlap kiállításával új előlapot generál, ezt kell a továbbiakban az eredeti tanúsítványhoz csatolni. Az új besorolásról a tulajdonosok a tanúsítási rendszerben (itt) tájékozódhatnak.

A jelenlegi, új rendszerben a BB besorolás alapfeltételei:
  • megújuló energiaforrás használata (pl.: fatüzelésű kazán, napkollektor);
  • kis energiafogyasztás;
  • nagy vastagságú hőszigetelések alkalmazása
  • lakás esetében az egész épületre igazolni kell a „BB” besorolást, tehát az épületnek kell, hogy legyen tanúsítványa.
Tudnivalók az energetikai tanúsítványról!
Az AA besorolás alapfeltételei (BB alapfeltételeken túl):
  • hőtermelő időjárásfüggő szabályozás alkalmazása;
  • hűtési és fűtési rendszer helyiségenként szabályozható legyen;
  • önálló tulajdonú vagy bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön, legalább költésosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel legyen megoldva.

Amennyiben a fentiek együttes alkalmazása nem áll fenn, abban az esetben a legjobban elérhető besorolás mértéke csak: CC (Korszerű). A már korábban elkészült tanúsítványok átsorolásánál a legjobb eredmény is csupán CC-re váltódik át. Ha egy ingatlannak eddig C-nél jobb besorolása volt, és újra azt szeretnénk, hogy CC-nél jobbat kapjon, akkor az ingatlant újra kell tanúsítani (és persze az is szükséges, hogy megfeleljen a követelményeknek). A változásokból látható, hogy nagy valószínűséggel nem nagyon van olyan lakás, ami CC-nél jobb besorolást kaphatna, mivel ritka, hogy egy régi épületnek BB-s vagy annál jobb osztályzatú tanúsítványa legyen, ami az egyik alapkövetelmény, ha egy lakásról CC-nél jobb tanúsítványt szeretnénk kiállíttatni. A további szigorú követelmények azt is  valószínűsítik, hogy a már meglévő ingatlanállomány igen kis százaléka képes elérni a CC vagy annál jobb besorolást.
Európai uniós direktíva a fenntartható fejlődésért

Európai uniós direktíva kötelezte a tagországokat a tanúsítás bevezetésére, melynek célja az épületek energiahatékonyságának növelése. Az EU egységes energiafelhasználást értékelő módszert ír elő a tagállamok számára, amelynek célja, hogy az ingatlanok ebből a szempontból is összehasonlíthatók legyenek. A várakozások szerint ez befolyásolni fogja az ingatlanárakat, a magasabb hatékonyságú épületek könnyebben értékesíthetőek, vagy nagyobb piaci értékűek lesznek, ezáltal indirekt módon elősegíti a környezetvédelmet. Az unió hosszú távú célja a lakóingatlanok energiaracionalizálása, a környezettudatosabb építkezés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A fenntartható fejlődésről egyre többet hallhat az ember, annyit kell alatta értenünk, hogy az erőforrások végessége miatt előbb-utóbb szembesülnünk kell a jelenlegi pazarló életvitelünk végével. El kell érnünk, hogy mielőtt erre sor kerülne, már olyan módon hasznosítsuk a környezetünk elemeit, hogy azok folyamatosan megújuljanak. Ennek elősegítése érdekében kötelezően a gazdaságos és energiahatékonyságában magasabb fokú megoldások felé terelendő az építőipar és a felhasználó lakosság is.
Mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány?
Az energiatanúsítványok tartalmát a tanúsításról szóló jogszabályok részletesen meghatározzák. A tanúsítvány tartalmazza az ingatlan/lakás energetikai osztályba sorolását, és az ezeket alátámasztó számításokat, a megbízó és az ingatlan adatait, a tanúsító jogosultsági számát, aláírását, pecsétjét, és javaslatot is a mérlegelendő korszerűsítésekről.
Tekintsen meg egy energetikai tanúsítvány mintát és tartalmát.
Energiamegtakarításra irányuló javaslat
A jelenlegi jogszabály állapot szerint a tanúsítványnak tartalmaznia kell egy javaslatot, amely egyrészt az azonnal megvalósítható üzemviteli intézkedésekre irányul, másrészt az épületre vagy lakásra ajánlható energiahatékonyságot növelő korszerűsítő beruházásokat sorolja fel. Talán magától is evidens, hogy a javaslat semmilyen felújítási kötelezettséggel nem jár a megrendelőre nézve.

Mitől függ, hogy melyik osztályba sorolják az ingatlanunkat?

Az ingatlan besorolása számos tényezőtől függ, de ezek alapvetően két csoportra bonthatók:
1. az épület fizikai kialakításával összefüggő tényezők - a szerkezetek minősége, mennyisége, hőszigetelő képessége. Megvizsgáljuk, hogy milyen anyagú, milyen vastagságú falak és födémek határolják a belső teret, milyen légzáróságúak, hőátbocsátásúak a beépített ablakok, ajtók.
2. az épületgépészeti rendszerek jellege – a hűtési, ill. a fűtési, hőtermelési módok hatásfoka, a felhasználásra kerülő energiaforrások környezetre gyakorolt hatásával súlyozva.
A két pont természetesen összefügg: egy rendkívül jól hőszigetelt házat (pl. passzívházat) gyakorlatilag mindegy, hogy mivel és milyen módon fűtünk, az egy négyzetméterre jutó energiafelhasználása mindenképp alacsony lesz, és így az energetikai besorolása is kedvezőbb. A tanúsítási folyamatot, s így az osztályozást - a 176/2008 Korm. Rendelet részletesen szabályozza. Alapvető jellemzője, hogy a környezetbarát megoldásokat részesíti előnyben, például két teljesen egyforma lakás közül, ha az egyiket földgázzal fűtik, a másikat pedig megújuló (pl. nap) energiával, akkor az utóbbi kedvezőbb kategóriába fog esni a jogszabály megítélése alapján.
Hogyan függ össze az energetikai besorolás és a rezsiköltség?
Mivel a jogszabály célja a környezetbarát épületek előnyben részesítése, így nem feltétlenül az az ingatlan kap jobb besorolást, aminek az üzemeltetési költsége kisebb. Bizonyos ritka esetekben előfordul, hogy egy rosszabb kategóriájú lakás rezsije kisebb, általánosságban azonban igaz, hogy egy adott épületkategóriában - például panellakások – a jobb besorolás olcsóbb üzemeltetést is jelent.
Ki végezhet tanúsítói tevékenységet, milyen tanfolyam szükséges hozzá?
A 104/2006 (IV.28), a 176/2008. (VI. 30.), illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendeletek szabályozzák, ki végezhet épületenergetikai tanúsítást. Ennek alapfeltétele a szakirányú mérnök végzettség és az előírt szakmai gyakorlat. A mérnök vagy építész kamarai tagság megszerzését követően a jelölt részt vehet egy felkészítő tanfolyamon, ez után jogosultsági vizsgát kell tennie. A tanúsító szakember minden esetben jogosultsági jelével és tagsági számával igazolja az energetikai tanúsítvány szakszerűségét. Érdemes lehet meglátogatni a mérnöki kamarák honlapjait, ahol ellenőrizhetőek a tanúsítók aktív jogosultságai.
Szükséges dokumentumok
Mivel használt lakások esetében általában nem állnak rendelkezésre építési dokumentumok, így a lakás kialakítását és műszaki paramétereit minden esetben a helyszínen felmérjük. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy minden szükséges munkarészt tartalmaznak, ennek megfelelően a megbízónak semmilyen dokumentációt nem kell biztosítania. A tanúsítandó ingatlan adataira és helyrajzi számára lesz szükség. Ezen kívül csak lehetőséget kell biztosítania mérnök kollégánknak a helyszíni szemle elvégzésére és az épület felmérésére. Részletesebben az energetikai tanúsítás menetéről a főoldalon olvashat. Új építésű lakás használatbavételi engedélyéhez számos dokumentum kell, de az oldal témájának megfelelően ezt nem részletezzük. Természetesen bármilyen alaprajz, műszaki leírás segíti a munkánkat, így gyorsabban tudjuk felmérni a szükséges paramétereket.
Az elkészítés ideje
Egy energiatanúsítvány elkészítése összesen körülbelül 5-8 órányi munkát igényel egy átlagos társasházi lakás esetében. Mivel a helyszíni felmérés és a számítások elvégzése nem egyszerre történik, így 2-4 munkanap a teljes elkészítési idő. A befejezés és átadás pontos határidejét minden esetben a megrendeléskor egyeztetjük Önnel.
Szállítás, átadás, fizetés
Általános eljárásunk szerint a tanúsítványokat postán küldjük, így a tanúsító mérnökünknek csak egyszer kell a helyszínre mennie, ezáltal árainkat alacsonyabban tudjuk tartani. Természetesen személyes átadás-átvételre is lehetőség van, egyeztetheti a tanúsító kollégánkkal. A fizetés készpénzben vagy átutalással lehetséges.

További információk az árakról és fizetési módokról ...
Tudnivalók az energetikai tanúsítványról!
Kecskemét
Kecskeméten és 30km-es körzetében
energetikai tanúsítás készítés

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

KÉSZÍTÉS KECSKEMÉTEN

Kecskeméten és 30km-es körzetében

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

KÉSZÍTÉS KECSKEMÉTEN

Besorolás
Kecskeméten
Tel: 06-30-793-1538
Munkanapokon: 8-18
Üzenjen nekünk
tanusitvany-kecskemet.hu © - minden jog fenntartva
tanusitvany-kecskemet.hu © - minden jog fenntartva
Vissza a tartalomhoz